De Vrijwilligerspolis heeft een secundaire dekking (behalve de Ongevallenverzekering), hoe gaat de afdeling schade hier mee om?

De Vrijwilligerspolis heeft een secundaire dekking (behalve de Ongevallenverzekering), hoe gaat de afdeling schade hier mee om?

De vrijwilliger of organisatie stuurt het ingevulde digitale schadeformulier naar de vrijwilligerscentrale.
De schadeclaim wordt door de Bemiddelaar van de Vrijwilligerscentrale  naar Centraal Beheer Achmea gezonden en de betreffende schadebehandelaar zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger of organisatie een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, stuurt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim in behandeling.