Collectieve verzekering vrijwilligers

Gemeente Stichtse Vecht heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers een collectieve verzekering afgesloten waarmee ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s en aansprakelijkheid kunnen worden afgedekt als secundaire verzekering.  Ook zijn de aansprakelijkheid voor rechtspersonen, bestuurlijke aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en rechtsbijstand verzekerd. Gemeenten beogen hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren

Meest gestelde vragen


Welke rubrieken zijn verzekerd op de VNG Vrijwilligerspolis?

Basispolis:
Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.
Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

Plus Polis:
Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers.

Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd?

De definitie van een Vrijwilliger: een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.

Moet de vrijwilliger zich aanmelden voor de verzekering? 

Nee, er is geen registratie van vrijwilligers nodig. Alle vrijwilligers binnen de Gemeente Stichtse Vecht zijn verzekerd.

Mag een vrijwilliger een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden? 

Ja, dat mag en heeft dit heeft geen effect op de verzekering. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de belastingdienst hiervoor hanteert.

Zijn maatschappelijk stagiaires ook verzekerd op de Vrijwilligerspolis? 

Ja, maatschappelijke stagiaires zijn meeverzekerd op de VNG vrijwilligersverzekering.

Worden mantelzorgers ook beschouwd als vrijwilligers? 

Nee, mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degenen die zij verzorgen van minimaal 8 uur per week, aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buren.

Mantelzorgers zijn m.i.v. 1 januari 2016 wél meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.
De definitie mantelzorg: mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buren.

Gemeente Stichtse Vecht heeft voor vrijwilligers én mantelzorgers een collectieve verzekering afgesloten. Wij wijzen je er graag op dat niet alleen ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s maar ook aansprakelijkheid worden afgedekt.  Ook zijn de aansprakelijkheid voor rechtspersonen, bestuurlijke aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en rechtsbijstand verzekerd.


Kan een organisatie haar Aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Opzeggen van de Aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van/of verband hebben met vrijwilligerswerk.
Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden.
De vrijwilligerspolis biedt een secundaire dekking!

Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de vrijwilligerspolis?

Nee. Als VVE behartig je de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hierbij wordt dan ook geen maatschappelijk belang gediend.

Zijn vrijwilligers uit een verzekerde gemeente altijd verzekerd?

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente.
Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn ook verzekerd.


De Vrijwilligerspolis heeft een secundaire dekking ( behalve de Ongevallenverzekering) hoe gaat de verzekeringsmaatschappij hiermee om? 

De betreffende schadebehandelaar van Centraal Beheer Achmea zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger of organisatie een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, stuurt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim in behandeling.

Hoe dient een vrijwilliger bij schade te handelen? 

De vrijwilliger of organisatie stuurt het ingevulde digitale schadeformulier naar de vrijwilligerscentrale. De schadeclaim wordt door de bemiddelaar van de Vrijwilligerscentrale  naar Centraal Beheer Achmea gezonden en daar pakt de schadebehandelaar het verder op. Je kunt hier het schadeformulier downloaden. Dit is de checklist die door de verzekeraar wordt gebruikt.

Een voorbeeld van schade die kan worden ingediend?

Zoals gezegd betreft het een secundaire verzekering. Een voorbeeld: stel je hebt tijdens je vrijwilligerswerk fysieke schade opgelopen.  Eerst zal dan je zorgverzkerring worden geraadpleegd. Op het moment dat er sprake is van restschade, bijvoorbeeld een eigen risico wat je hebt moeten betalen, die je zorgverzekering niet dekt. Dan zou je deze schade kunnen opgeven met behulp van het schadeformulier.

Andere vragen? 

Zie voor meer informatie: 
Download de informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis
Of neem contact op met de Vrijwilligerscentrale. 
Deze collectieve aanvullende verzekering is er voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht in de gemeente Stichtse Vecht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten en er is geen minimum aantal uren nodig.
 
De verzekering geldt ook voor kerkelijk werk en buurtactiviteiten, met uitzondering van vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers. 
 
Ook mantelzorgers zijn verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s en voor aansprakelijkheid.
 
 
 

Ook vrijwilligers nodig?

Maak een account aan en plaats je vacatures

Maak een account aan