Collectieve aanvullende verzekering voor vrijwilligers én mantelzorgers

Gemeente Stichtse Vecht heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers een collectieve verzekering afgesloten waarmee ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s en aansprakelijkheid worden afgedekt.  Ook zijn de aansprakelijkheid voor rechtspersonen, bestuurlijke aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en rechtsbijstand verzekerd.

Voor wie is de verzekering?

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten en er is geen minimum aantal uren nodig. De verzekering geldt ook voor kerkelijk werk en buurtactiviteiten, met uitzondering van vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers. Ook mantelzorgers zijn verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s en voor aansprakelijkheid.
 

Bij schade

Bij schade kan de vrijwilliger of mantelzorger de claim indienen bij de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht of het schadeformulier downloaden. In geval van schade wordt dit rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij met de benadeelde afgehandeld en de Vrijwilligerscentrale krijgt hierover bericht. De checklist die door de verzekeraar wordt gebruikt.
 
Let op: 
Is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop de vrijwilliger of mantelzorger de schade kan melden? Dan gaat die andere verzekering voor. 

 

Meest gestelde vragen

 
Gemeenten beogen hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.
Zie voor meer informatie: 
Download de informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis
Of neem contact op met de Vrijwilligerscentrale.