Algemeen

De Vrijwilligerscentrale is hét aanspreekpunt voor iedereen die met vrijwillige inzet te maken heeft. In opdracht van de Gemeente Stichtse Vecht ondersteunen en adviseren wij maatschappelijke organisaties én mensen die onbetaald hun bijdrage aan de (lokale) samenleving willen leveren. 
De Vrijwilligerscentrale is onderdeel van Welzijn Stichtse Vecht. (link naar wsite).  
U kunt bij ons terecht voor: 
 

Bemiddeling

Is uw organisatie op zoek naar vrijwilligers? De Vrijwilligerscentrale biedt de mogelijkheid aan organisaties kosteloos een vacature te plaatsen op de digitale vacaturebank, onderdeel van onze website. Het succesvol werven van vrijwilligers heeft alles te maken met het aantrekkelijk presenteren van uw vacature. De Vrijwilligerscentrale kan u hierbij indien gewenst, ondersteunen.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk, dan kunt u bij de Vrijwilligerscentrale op zoek gaan naar een leuke klus of vacature. Het ruime bestand met vacatures is online te bekijken. Tijdens openingstijden kunt u ook op het kantoor van de Vrijwilligerscentrale  het vacaturebestand raadplegen. De medewerkers van de vrijwilligerscentrale kunnen uw vragen over het vrijwilligerswerk beantwoorden.
 

Informatie, advies en ondersteuning

De Vrijwilligerscentrale vormt een lokaal kenniscentrum op het gebied van vrijwilligerswerk. Wij geven informatie over bijvoorbeeld werving van vrijwilligers, begeleiding van vrijwilligers,  wet- en regelgeving, vrijwilligersbeleid, verzekeringen enz.. Informatie is beschikbaar via onze website, de nieuwsbrief die wij eens per kwartaal verzenden en foldermateriaal. Voor een adviesgesprek kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers. 
 

Bemiddeling bij de Maatschappelijke Stages

De Vrijwilligerscentrale bemiddelt tussen de scholen in de Gemeente Stichtse Vecht en de maatschappelijke organisaties. Organisaties worden ondersteund en toegerust om een aantrekkelijke stageplaats geschikt voor deze jongeren te ontwikkelen. De bemiddeling verloopt via een digitale stage bank.
 

Scholing

Op aanvraag organiseert de Vrijwilligerscentrale workshops, cursussen en informatiebijeenkomsten. Deze zijn vooral bedoeld voor het vrijwilligerskader van organisaties. Heeft u specifieke wensen geef ze dan door, dan kunnen wij daarop wellicht een aanbod verzorgen.
 

Waardering en promoten van vrijwilligerswerk

De Vrijwilligerscentrale zet zich in om meer bekendheid te geven aan vrijwilligerswerk en de waardering te verhogen. Dit wordt gedaan door publicitaire aandacht in de media, medewerking aan de jaarlijkse vrijwilligersmarkt, ondersteunen bij landelijke activiteiten zoals NL DOET, en het organiseren van een vrijwilligersfeest.