Zijn maatschappelijke stagiaires ook verzekerd op de Vrijwilligerspolis?

Zijn maatschappelijke stagiaires ook verzekerd op de Vrijwilligerspolis?

Maatschappelijke stagiaires verrichten hun stage activiteiten vanuit een opleidingsverplichting. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Vaak zijn ze ook nog verzekerd via de ouders en/of de organisatie waarvoor zij hun stage activiteiten verrichten.